Sposoby gaszenia sadzy w kominie

Pożary, które występują w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę kojarzy się w pomieszczeniach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny wtedy stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie prawdopodobnie istnieć zastosowana, ze względu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest trochę korzystne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich używa się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy dopasowuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w sukcesie kontaktu z wodą.

Para wodna może stanowić zarówno używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym znacznie aktywne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w charakterze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest bezpośrednio dużo efektywny przy zastosowaniu pary nasyconej, która wyrażana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.