Kanaly wentylacyjne na poddaszu

W miejscach o wysokim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, jest niemałe prawdopodobieństwo wybuchu. Ponieważ w jakimś przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje zgodne z zasadą atex (atex installation), jakie tworzą za zadanie usunąć z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako dużo być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w strony ramion samonośnych, ssaw i okapów zlokalizowanych w znaczeniach zagrożonych. Należy myśleć o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę a nie dopuszczać do osiadania się w pomieszczeniu dużej części zanieczyszczeń. Instalacja odpylania powinna stanowić uziemiona, nie organizować w sobie ładunków elektrostatycznych co może wywołać iskrzenie a po wybuch. Kanały odciągowe są być wytworzone ze stali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny nasuwać się erozji. Zastosowane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, są za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Doskonałym sposobem jest montowanie w budowach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, obecnie na początku taki system przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to powinno być precyzyjne i zgodne z informacją atex. Łączy się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy lekkie oraz systemy samoczyszczące zbyt wysokie natężenie pyłu w instalacji. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń dalej są pomieszczeniami wielkiego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie konwencje plus są zgodne z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak najmniej ludzi oraz wtedy wyłącznie osoby, jakie w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszelkich wartości i konwencji jest kwestią najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble i akcesoria objęte dyrektywą atex są bezpośrednie specjalne oznaczenia i certyfikaty spotykające się w tłu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: robiące w górnictwie, grające w pozostałych pomieszczeniach. Ta wyjątkowo ważna dyrektywa chroni wszystkie przedsiębiorstwa.